Vyjádření Výboru SK Bystřice n.P.

Stanovisko výkonného výboru SK Bystřice n .P., z.s.

Výkonný výbor SK Bystřice n. P., z.s. rozhodnutím Per rollam ze dne 13. 9. 2019, se jednomyslně shodnul ve věci dalšího působení pana Jana Janíčka u družstev mládeže SK Bystřice n.P., z.s. následovně:

pan Jan Janíček hrubě porušil Stanovy SK Bystřice n.P. (čl. 4.2.2. Základní povinnosti řádného člena) a nadále již nebude trénovat v SK Bystřice n.P. Dále, vzhledem k tomu, že trvání poslední uzavřené smlouvy (DPP) o trénování mezi Panem Janem Janíčkem a SK Bystřice n.P., z.s. skončilo dne 30. 6. 2019, je další setrvání pana Jana Janíčka, jako trenéra mládeže v SK Bystřice n.P., z.s., bezpředmětné.

U družstev přípravek budou nadále působit trenéři:

Přípravka starší: Michal Bureš, Renata Řádková

Přípravka mladší: Martin Horák, Zdeněk Sklenář

Předpřípravka: Klára Kašubová, Petr Macháček, Vitaliy Kutnyk, Dominik Fiala

Výkonný výbor SK Bystřice n. P. tímto panu Janu Janíčkovi děkuje za dosavadní odvedenou práci u týmu přípravek v klubu a přeje mu hodně úspěchů v dalším působení.

Rodiče, kteří mají zájem vzniklou situaci blíže vysvětlit, můžou kontaktovat pana Soukopa  nebo pana Hronce jak před treninkem tak telefonicky.

Za výkonný výbor SK Bystřice n.P., z.s.

Josef Soukop (předseda SK)

Bystřice n. P. dne 13. 9. 2019

Bookmark the permalink.

Komentáře jsou uzavřeny.