POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Předseda výkonného výboru SK Bystřice n.P., v souladu se stanovami klubu, zve své členy na valnou hromadu, která se koná v neděli 20. března 2022 se začátkem od 09:30 hod v salonku restaurace „Síť“.

  1. Zahájení
  2. Volba mandátové komise
  3. Zpráva o činnosti SK v roce 2021
  4. Zpráva finanční za rok 2021
  5. Zprávy sportovní za jednotlivá družstva
  6. Odsouhlasení členských příspěvků na rok 2022
  7. Schválení výroční zprávy za rok 2021
  8. Diskuse
  9. Usnesení a závěr

Josef Soukop – předseda SK

Bookmark the permalink.

Komentáře jsou uzavřeny.