Poděkování a průběžný stav sbírky.

Výbor SK tímto děkuje všem , kdo se jakýmkoliv způsobem podíleli na organizaci 7.ročníku Charitativního turnaje ml. přípravek. Velký dík patří Městu Bystřice n.P.. kteří přispěli finančně a sponzorům a dobrovolným dárcům, kteří věnovali věcné dary do tomboly.

Chtěli bychom Vás informovat o stavu sbírky ke dni  7.7.2020.

Prozatímní stav sbírky je              119 261 Kč

Z toho   Město Bystřice                    20 000 Kč

              Mužstvo „A“                          20 000 Kč

              Tombola                                 20 430 Kč        

              Dražba dresů                        1 600 Kč

              Pokladnička                          15 415 Kč

              Transp.účet +startovné    41 816 Kč

Sbírka probíhá i nadále na transparentním účtu 219598406/0600, o jejím ukončení budeme informovat. Výtěžek sbírky bude věnován na pořízení kompenzačních pomůcek a zařízení našemu dlouholetému bývalému hráči, Vladislavu  Mitášovi.

Výbor SK Bystřice n.P.

Bookmark the permalink.

Komentáře jsou uzavřeny.