Pozvánka na Valou hromadu

POZVÁNKA NA VOLEBNÍ VALNOU HROMADU

 

 

Výkonný výbor Sportovního klubu Bystřice nad Pernštejnem z.s., v souladu se stanovami klubu, zve své členy na volební valnou hromadu, která se koná v neděli 25. února 2018. Začátek od 10:00 hod v salonku restaurace „Na síti“.

Program:

1)    Zahájení

2)    Volba mandátové komise

3)    Zpráva o činnosti SK v roce 2017 – celková

4)    Zpráva finanční za rok 2017

5)    Zprávy sportovní za jednotlivá družstva

6)    Volba členů výkonného výboru a revizní komise

7)    Odsouhlasení členských příspěvků na rok 2018

8)    Schválení výroční zprávy za rok 2017

9)    Diskuse

10) Usnesení a závěr

 

 

 

V Bystřici n.P. dne 8.1.2018                              Josef Soukop – předseda SK

Bookmark the permalink.

Komentáře jsou uzavřeny.