Vyjádření Výboru SK Bystřice n.P.

Stanovisko výkonného výboru SK Bystřice n .P., z.s. Výkonný výbor SK Bystřice n. P., z.s. rozhodnutím Per rollam ze dne 13. 9. 2019, se jednomyslně shodnul ve věci dalšího působení pana Jana Janíčka u družstev mládeže SK Bystřice n.P., z.s. následovně: pan Jan Janíček hrubě porušil Stanovy SK Bystřice n.P.… čtěte více ….